ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
 
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 9 มิ.ย. 2563 ]
>> ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  [ 25 พ.ค. 2563 ]
>> ประกาศเทศบาลตำบลตลาดเขต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding) (ร่างวประกาศ)  [ 25 พ.ค. 2563 ]
>> ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดาขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 14 เม.ย. 2563 ]
>> เรื่องประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 14 เม.ย. 2563 ]
>> เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 2 เม.ย. 2563 ]
>> เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 23 มี.ค. 2563 ]
>> ประกาศเทศบาลตำบลตลาดเขต เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 16 มี.ค. 2563 ]
>> ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (แบบธรรมดา) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  [ 4 ก.ย. 2562 ]
>> เปิดเผยราคากลาง แบบ ปปช. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าบิเวณถนนเทศบาลซอย 16/1 หมู่ที่ 5 ตำบลรางหวาย  [ 18 ก.ย. 2561 ]
>> ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าบริเวณถนนเทศบาลซอย 16/1 หมู่ที่ 5 บ้านตลาดเขต (ซอย10 เก่า)  [ 18 ก.ย. 2561 ]
>> การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า หมู่ที่ 13 บ้านศรีพนมเขต (ทางไปโรงฆ่าสัตว์) ส่วนที่เหลือ ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  [ 27 ส.ค. 2561 ]
>> ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า หมู่ที่ 13 บ้านศรีพนมเขต (ทางไปโรงฆ่าสัตว์) ส่วนที่เหลือ ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  [ 27 ส.ค. 2561 ]
>> การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าบริเวณถนนเทศบาล  [ 22 ส.ค. 2561 ]
>> ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า บริเวณถนนเทศบาลซอย 11 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยกรด  [ 22 ส.ค. 2561 ]
1 | 2 | 3 | 4 |