ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
 
>> รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562  [ 22 ม.ค. 2563 ]
>> แผนการจัดหาพัสดุ  [ 22 ม.ค. 2563 ]
>> แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า บริเวณถนนสายตลาดเขต-ห้วยยาง หมู่ที่ 11 บ้านหัวเขา  [ 25 พ.ย. 2562 ]
>> ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งดวงดคมไฟฟ้า บริเวณชุมชนบ้านโคราช หมุ่ที่ 1 บ้านโคราช ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  [ 25 พ.ย. 2562 ]
>> ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ 2561  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
>> รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561  [ 28 ก.ย. 2560 ]
>> เผิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า บริเวณถนนสายตลาดเขต -ห้วยยาง หมู่ที่ 11 บ้านหัวเขา  [ 7 ก.ค. 2561 ]
>> เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า บริเวณถนนเทศบาลซอยสมาคมบำเพ็ญกุศลบ้านตลาดเขต และโรงเจ หมู่ที่ 13 บ้านศรีพนมเขต  [ 1 ต.ค. 2561 ]
>> เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า บริเวณถนนเทศบาลซอย 18 หมู่ที่ 5 บ้านตลาดเขต  [ 16 ต.ค. 2561 ]
>> เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า บริเวณถนนเทศบาลซอย 17 หมู่ที่ 13 บ้านศรีพนมเขต  [ 9 ก.ค. 2561 ]
>> เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า บริเวณถนนเทศบาลซอย 11 หมุ่ที่ 9 บ้านห้วยกรด (น้ำพริกแม่พะเยาว์)  [ 14 ส.ค. 2561 ]
>> ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๑  [ 22 พ.ค. 2562 ]
>> ประกาศชนะผู้สอบราคา  [ 13 มี.ค. 2560 ]
>> ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560  [ 29 ก.ย. 2560 ]
>> ประกาศราคาโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศอาคารผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลตลาดเขต  [ 19 เม.ย. 2560 ]
1 | 2 |