ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอสั้น [ 14 ก.ย. 2563 ]

              

 

 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา   ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอสั้น

" ประวัติศาสตร์ ชาติไทย และมหากษัตริย์" 

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-520335