แจ้งประกาศเทศบาลตำบลตลาดเขต เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน) [ 9 มิ.ย. 2563 ]