ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
 
  ประชาสัมพันธ์ให้ ให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำประปา   [ 14 ก.ค. 2563 ]

 

                     1. ประชาสัมพันธ์ให้ ให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำประปา...อ่านต่อ>>

  ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ติดยาเสพติดให้ผู้สมัครใจ เข้าบำบัดฟื้นฟู ประจำปี 2563   [ 14 ก.ค. 2563 ]

ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี (ศอ.ปส.จ.กจ.) ได้จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี “  ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการ 5 รุ่น  รวม 48 ...อ่านต่อ>>

  แผนพัฒนาบุคลากร   [ 10 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประมวลคุณธรรมและจริยธรรม   [ 10 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  แจ้งประกาศเทศบาลตำบลตลาดเขต เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน) [ 9 มิ.ย. 2563 ]

แจ้งประกาศเทศบาลตำบลตลาดเขต เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน)

...อ่านต่อ>>
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลตำบลตลาดเขต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ค. 2563 ]

ประกาศ เทศบาลตำบลตลาดเขต  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์(e-bidding)
 

...อ่านต่อ>>
  ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 20 พ.ค. 2563 ]

ประกาศ เทศบาลตำบลตลาดเขต  เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

...อ่านต่อ>>
  ร่าง TOR ประกาศเทศบาลตำบลตลาดเขต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ค. 2563 ]

ร่าง TOR ประกาศเทศบาลตำบลตลาดเขต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding)

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดาขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 เม.ย. 2563 ]

ประกาศ  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดาขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...อ่านต่อ>>
  เรื่อง เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำ [ 13 เม.ย. 2563 ]

ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563

...อ่านต่อ>>
  แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.5) [ 10 เม.ย. 2563 ]

กรณีขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง  ขอแก้ไขภายใน 15 วัน

(ตรวจสอบจาก บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562)

...อ่านต่อ>>
  ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 เม.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลตำบลตลาดเขต เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 10 เม.ย. 2563 ]

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดเขต  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 

 

...อ่านต่อ>>
  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มี.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |