ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
 
  กฏหมาย พ.ร.บ.เทศบาล [ 10 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาดเขต ข้าราชการ พนักงานร่วมประกาศเจตนารมณ์ [ 25 พ.ค. 2563 ]

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาดเขต  ข้าราชการ พนักงานร่วมประกาศเจตนารมณ์  เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  ต่อต้านการทุจริต

...อ่านต่อ>>
  จุดตรวจ 7 วัน อันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]

จุดตรวจ 7 วัน อันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
 

...อ่านต่อ>>
  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 7 รูป ณ วัดห้วยกรด [ 6 มิ.ย. 2562 ]

ในวันนี้ ....วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เวลา 08.00 น.
เทศบาลตำบลตลาดเขตร่วมกับโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 7 รูป ณ วัดห้วยกรด 
เนื่องในวันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษ ...อ่านต่อ>>

  สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดเขต  ชุมชน 8 หมู่  รพ.สต.บ้านตลาดเขต และวัดศรีพนมเขต  ร่วมดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ณ  วัดศรีพนมเขต

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตยหอม [ 10 ส.ค. 2561 ]

วันนี้โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลตลาดเขต เริ่มกิจกรรมฝึกอบรม ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบเตยหอม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตลาดเขต

...อ่านต่อ>>
  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอารหารแห้ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ .ในรัชกาลที่ ๙ [ 10 ส.ค. 2561 ]

เทศบาลตำบลตลาดเขต   คณะผู้บริหาร   พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลตลาดเขต  นักเรียน  โรงเรียนบ้านตลาดเขต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตลาดเขต  ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  จำ ...อ่านต่อ>>

  lสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ 20 ก.ค. 2561 ]

ด้วยงานพัฒนาชุมชน  ได้ดำเนินการสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ในเขตเทศบาลตำบลตลาดเขต  เพื่อดำเนินงานส่งต่อหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา [ 8 ส.ค. 2560 ]

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตลาดเขต ได้จัดโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ในวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ...

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรม ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ออกกำลังกายก่อนเวลาเลิกงานราชการ [ 15 ธ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  "รวมใจภักดิ์ รักพ่อหลวง" [ 14 พ.ย. 2559 ]

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ  สนามโรงเรียนบ้านตลาดเขต

เราชาวชุมชนบ้านตลาดเขตและชุมชนใกล้เคียง ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมใจแปรอักษร

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 15 ก.ย. 2559 ]

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดเขต  ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมเดินรณรงค์ ๗ สิงหาประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง [ 4 ส.ค. 2559 ]

ด้วยเทศบาลตำบลตลาดเขต  โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม

ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ๗ สิงหาประชามติร่วมใจ  ประชาธิปไตยมั่นคง  ขอเชิญทุกท่าน อายุ ๑๘ ++ ขึ้นไป

ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียง ในวันอาทิตย์ ท ...อ่านต่อ>>

  กิจกรรมวันเข้าพรรษา ๒๕๕๙ [ 21 ก.ค. 2559 ]

  เทศบาลตำบลตลาดเขต ได้เล็งเห็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๕๙  วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ร่วมกับโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๙ [ 28 มิ.ย. 2559 ]

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตำบลตลาดเขต  ได้จัดโครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนดับเพลิง ประจำปี ๒๕๕๙ ) โดยมีท่านนายอนุชา  หอยสังข์ นายอำเภอพนมทวน  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการฯ และผู้กำกับการสถ ...อ่านต่อ>>

1 | 2 | 3 | 4 |