วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลตลาดเขต :: "ตลาดเขตเมืองน่าอยู่ คู่สิ่งแวดล้อม พร้อมการศึกษา พัฒนาชุมชน"
   
  • image01

     
 
  • ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอสั้น
  • แจ้งประชาสัมพันธ์ ...เรื่องเปิดรับลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 ประจำปี งบประมาณ 2564
  • ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม
  • แจ้งข่าว ..การจ่ายเงินเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ #ตามกำหนดการเดิม 10 สิงหาคม 2563
 
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอสั้น   - 14 ก.ย. 2563

จังหวัดกาญจนบุรี  ขอเชิญนักเรียน นิสิต นัก..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แจ้งประชาสัมพันธ์ ...เรื่องเปิดรับลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 ประจำปี งบประมาณ 2564   - 31 ส.ค. 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์  ...เรื่องเปิดรับลงทะเบี..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม - 10 ส.ค. 2563

ขอเชิญพ่อแม่พี่น้อง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาห..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
   
 
     
 
กฏหมาย พ.ร.บ.เทศบาล - 10 ก.ค. 2563
..
 
 
     
   
     
 
 
     
   
     
     
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9 ก.ย. 2563   อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดเขต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัฒน์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา   20 ส.ค. 2563   อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดเขต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัฒน์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา(เอกสารประกวดราคาฯ)   20 ส.ค. 2563   อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดเขต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัฒน์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)   20 ส.ค. 2563   อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดเขต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัฒน์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคk (รายละเอียดลักษณะเฉพาะ)   6 ส.ค. 2563   อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดเขต เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัฒน์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา   6 ส.ค. 2563   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9 มิ.ย. 2563   อ่านต่อ
ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   25 พ.ค. 2563   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
     
 
วันเวลาในการฉีดยุงของหมู่ 5
โดย  คนหมู่ 5 วันที่ 7 มิ.ย. 2558 09:09:57 [ 1 / 13593 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด