สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดเขต
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลรางหวาย
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ : 034-540895-6 โทรสาร : 034-571474
email : info@taladkhet.go.th